Bảo mật và tiết lộ thông tin

SV INTERNATIONAL(SVI) cọi trọng mối quan hệ với từng cá nhân và tôn trọng quyền riêng tư. Chúng tôi tự hào về việc duy trì được sự trung thành và tôn trọng với từng khách hàng cá nhân thông qua việc đảm bảo an toàn cho khách hàng. Các điều khoản của thông báo này áp dụng cho những khách hàng cũ, khách hàng hiện tại và người đăng ký.


Thông tin cá nhân

Khi bạn đăng ký hoặc duy trì tài khoản với SVI, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn để phục vụ mục đích kinh doanh, chẳng hạn như đánh giá nhu cầu tài chính của bạn, xử lý các yêu cầu và giao dịch của bạn, thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ có thể bạn quan tâm và cung cấp dịch vụ khách hàng. Những thông tin này có thể bao gồm:

  • thông tin trên đơn đăng ký: Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên các đơn đăng ký và các mẫu đơn khác, chẳng hạn như tên, địa chỉ, ngày sinh;
  • thông tin giao dịch: Thông tin về các giao dịch của bạn với chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi cũng như thông tin về việc liên lạc của chúng tôi với bạn. Ví dụ như số dư tài khoản, hoạt động giao dịch, yêu cầu của bạn, và các phản hồi của chúng tôi;
  • thông tin xác minh: Thông tin cần thiết để xác minh danh tính của bạn, chẳng hạn như hộ chiếu hoặc bằng lái xe. Ví dụ như thông tin cơ bản về bạn mà chúng tôi nhận được từ các hồ sơ công khai hoặc từ các tổ chức khác không liên kết với SVI.

Giới thiệu về Cookie

Cookie là những tập tin nhỏ chứa thông tin mà một trang web dùng để theo dõi khách truy cập. SVI có thể thiết lập và truy cập các cookie SVI trên máy tính của bạn, việc này giúp chúng tôi tìm hiểu những chương trình quảng cáo và khuyến mại nào thu hút người dùng đến với trang web của chúng tôi. SVI hoặc bất kỳ đơn vị trực thuộc nào của tập đoàn có thể sử dụng các cookie liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của SVI để theo dõi những hoạt động của bạn trên các trang web của chúng tôi. Những thông tin mà chúng tôi thu thập và chia sẻ sẽ được ẩn danh và không thể nhận dạng cá nhân.


Công nghệ bảo mật

SVI sử dụng công nghệ mã hóa Tầng khe bảo mật (Secure Socket Layer - SSL) để bảo vệ một số thông tin bạn đã gửi. Loại công nghệ này bảo vệ thông tin của bạn không bị bất cứ ai khác ngoài SVI can thiệp trong quá trình gửi thông tin đến cho chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng các trang web của chúng tôi luôn an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn trong ngành. Chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp bảo vệ khác như tường lửa, hệ thống xác thực (ví dụ: mật khẩu và số nhận dạng cá nhân) và cơ chế kiểm soát truy cập để kiểm soát việc truy cập trái phép vào các hệ thống và dữ liệu.


Chia sẻ thông tin với các chi nhánh của chúng tôi

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân được đề cập đến ở trên với các chi nhánh của chúng tôi vì mục đích kinh doanh, ví dụ như, nhưng không giới hạn ở việc, cung cấp dịch vụ cho các tài khoản khách hàng và thông báo cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty, các chi nhánh hoặc nhân viên, và theo quy định của luật pháp hiện hành. Các chi nhánh của chúng tôi có thể bao gồm những công ty do chúng tôi kiểm soát hoặc sở hữu cũng như những công ty có quyền sở hữu trong công ty của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi chia sẻ với các chi nhánh có thể bao gồm bất kỳ thông tin nào như được để cập đến ở trên, chẳng hạn như tên, địa chỉ, thông tin giao dịch và tài khoản của bạn. Các chi nhánh của chúng tôi thực hiện chính sách về quyền riêng tư đối với thông tin của bạn giống như SVI thực hiện chính sách này.


Chia sẻ thông tin với các bên thứ ba

SVI không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, trừ khi được đề cập đến trong Chính sách này. Việc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba có thể bao gồm chia sẻ thông tin đó với các công ty không thuộc chi nhánh thực hiện các dịch vụ tiếp thị hoặc nghiên cứu thị trường thay mặt cho chúng tôi, và các công ty không thuộc chi nhánh thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho tài khoản của bạn hoặc giúp thực hiện các giao dịch của bạn với SVI, bao gồm những công ty cung cấp dịch vụ tư vấn nghề nghiệp, pháp lý hoặc kế toán cho SVI. Những công ty không thuộc chi nhánh hỗ trợ SVI trong việc cung cấp các dịch vụ cho bạn bắt buộc phải duy trì việc bảo mật những thông tin đó như lúc họ nhận được và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó và chỉ cho các mục đích mà SVI quy định. SVI có thể tổng hợp dữ liệu trên cơ sở ẩn danh về các giao dịch kinh doanh của khách hàng và tiết lộ dữ liệu đó cho các bên thứ ba. Chúng tôi đảm bảo rằng SVI sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn.


Quy định về việc tiết lộ thông tin

Trong một số trường hợp nhất định, SVI có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba theo sự cho phép của, hoặc tuân theo các luật lệ và quy định hiện hành. Ví dụ: chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân để hợp tác với các nhà chức trách và cơ quan thực thi pháp luật nhằm tuân thủ các lệnh triệu tập của tòa án hoặc các yêu cầu chính thức khác, và trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi. Ngoại trừ những trường hợp được đề cập đến trong chính sách về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác, trừ khi chúng tôi mô tả cách thức mà thông tin đó sẽ được sử dụng tại thời điểm bạn tiết lộ thông tin cho chúng tôi hoặc chúng tôi được bạn cho phép.


LỰA CHỌN KHÔNG THAM GIA

Bạn không bắt buộc phải cung cấp mọi thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể yêu cầu; tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể mở hoặc duy trì tài khoản của bạn hoặc cung các cấp dịch vụ cho bạn. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng mọi thông tin mà chúng tôi có được về bạn là chính xác, đầy đủ và cập nhật, nhưng bạn có thể hỗ trợ thêm cho chúng tôi trong vấn đề này bằng cách thông báo kịp thời cho chúng tôi trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn không muốn tiết lộ thông tin cá nhân cho các chi nhánh của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác được đề cập đến trong Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email sau:

[email protected]

SV INTERNATIONAL PTE. LTD. bảo lưu mọi quyền không được đề cập đến một cách rõ ràng trong chính sách veeff quyền riêng tư này.

Ngày công bố: Ngày 27/11/2015, Phiên bản 1.0