Xây dựng nhóm SV International
2016-12-12
Lễ cấp phép SV International
2016-03-16
SV International 라이선싱 기념식
2016-05-21
Vlife 신청
2016-09-07
Vlife 응용 프로그램 출시
2016-08-28
Phái đoàn Penglai của Sv International Ngày
2016-09-16 - 2016-09-19
Lễ khai trương câu lạc bộ SV
2016-09-22
Chuyến đi Khen thưởng đầu tiên của SVI đến Bali
2016-09-28 - 2016-10-02
Lễ khai trương câu lạc bộ SV
2016-10-26
Hồi ký của SV International
2016-12-15
Video giới thiệu về SV Healthlife Bird Nest Ngày
2016-12-15
Bài hát của SV International Ngày
2016-12-15
Video giới thiệu về Khách sạn PengDa SV Ngày
2016-09-10
Báo cáo Hội nghị Khen thưởng Lễ kỷ niềm lần thứ nhất của SV International Ngày
2016-12-12
Phim ngắn về đoàn xe hộ tống SVI Ngày
2017-01-01
Lễ tạ ơn SVI Ngày
2017-02-21
Tư liệu quảng cáo SV International Promotional 2017 Ngày
2017-03-16
Câu chuyện về “Cô gái hoàn hảo” Ngày
2017-03-17
Phim trailer chính thức về “Cô gái hoàn hảo” Ngày
2017-03-17
VLIFE viếng thăm Ma Cao
2017-03-16
Tập đoàn SVI Indonesia viếng thăm Campuchia Ngày
2017-03-16
Chương trình liên minh toàn cầu VLIFE Ngày
2017-02-19